POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXA DE COMERÇ DIVERS

Responsable del tractament:

Identitat: Asssociació Xarxa de Comerç Divers de Barcelona (XCD)

NIF: G42778621

Email: hola@xcdbcn.org

Delegat de protecció de dades: Auris Advocats

Contacte DPD:   Xavier Saula Adell. Calle Mallorca 237 bis Ppal 1.A. Barcelona. Web: www.aurisadvocats.com. Correo electrónico: xavi@aurisadvocats.com.

La XCD, com a responsable de la promoció, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altre normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de tipus tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals dels participants només s’utilitzaran per:

 • gestionar la seva participació en la promoció, incloent la possible comunicació amb el participant per mitjans telemàtics o telefònics per comunicar la seva eventual designació com a guanyador d’alguns dels premis a rifar. 
 • Remetre comunicacions comercials publicitàries o promocionals per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament d’aquest tpus de comunicacions.
 • Usar les dades de l’usuari per a contactar-lo, tant per via electrònica com a no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre la promoció o campanya en la que ha participat. 
 • Notificar als usuaris canvis o modificacions importants en les bases legals del concurs o en la política de privacitat.

De conformitat amb la LSSICE, la XCD no realitza pràctiques d’spam o enviament de correu massiu no desitjat, per tant, no envia correus comercials per e-mail a no ser que hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari marcant la casella corresponent en el formulari d’inscripció. En conseqüència, de totes les comunicacions que l’usuari rebi de la XCD tindrà la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem llur dades personals amb cap altra finalitat de la descrita excepte obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la campanya objecte del tractament o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició o de limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i de tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas de que fos requerit per Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

La cancel·lació o oposició al tractament de llur dades personals pot ocasionar la manca d’eligibilitat com a guanyador/a del sorteig.

Els participants no seran objecte de decisions basades en el tractament automatitzat que produeixin efectes sobre llur dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament dels dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriors descrites, que es sol·licita en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de la XCD. A l’acceptar les presents bases l’Usuari consent expressament que la XCD realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions sobre la seva participació en el concurs i sobre el funcionament i dinàmica del mateix. 
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant l’aceptació de la casella corresponent, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes de XCD iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’entitat per comunicar-se amb clients i altres afectats és el web corporatiu, telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’entitat queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

XCD no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de XCD. 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant XCD presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@xcdbcn.org, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

 Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

XCD es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.