OBJETIUS

L’Associació Xarxa de Comerç Divers de Barcelona neix amb el suport de la Cambra de Comerç LGTBIQ de Catalunya i com a evolució de l’Eix Comercial Gaixample per dinamitzar i impulsar el comerç i les empreses vinculades a la comunitat LGTBIQ a la ciutat.

La Xarxa té el seu nucli d’actuació a la Baixa Antiga Esquerra de l’Eixample i en aquest àmbit, dona cabuda i recolza els comerços i establiments més tradicionals que volen vincular-se a la nostra comunitat. A més, l’entitat es connecta, creant sinergies i vasos comunicants, amb la resta d’espais diversos de la ciutat, esdevenint una veritable Xarxa Comercial Diversa.

Entre els objectius de la Xarxa de Comerç Divers de Barcelona, destaquen:

Reunir tots aquells comerços i establiments que tenen alguna activitat vinculada a la comunitat LGTBIQ.

Esdevenir l’interlocutor habitual amb les administracions públiques per defensar els interessos dels seus associats en àmbits professional, econòmic i comercial.

Dinamitzar econòmica i comercialment la Baixa Antiga Esquerra de l’Eixample, coordinadament amb altres espais LGTBIQ o diversos de la ciutat.

Donar visibilitat i promocionar els comerços i establiments que es vinculen a la comunitat LGTBIQ.

Crear espais de coneixement i intercanvi entre els establiments membres per compartir experiències i crear noves oportunitats i sinergies.

EQUIP

La Junta Directiva està formada per membres de l’entitat que són escollits per un període de quatre anys i té l’encàrrec de gestionar l’activitat de l’entitat i vetllar pel compliment dels seus principis i objectius. Són grup d’empresaris i emprenedors del sector LGTBIQ amb un important bagatge professional que posen a disposició de l’entitat els seus coneixements per garantir el bon funcionament i el creixement d’aquesta.

Ferran

Poca

President
CEO i Co-Fundador de Locamente

Maria

Giralt

Vicepresidenta
Directora General de Gayles TV

Marco A.

García

Vicepresident
CEO de Grupo Arena

Elisabet

Gratti

Secretària
Membre de Gratti Assessors

Ferran

Camarasa

Tresorer
Sala Apolo

TRANSPARÈNCIA

En compliment d’allò previst en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Xarxa de Comerç Divers de Barcelona fa pública la informació de rellevància econòmica, organitzativa i de contractació de l’entitat:

Informació Econòmica

Retribució dels òrgans directius

Informació Organitzativa

Estatuts

Is essay help on the Internet Legit? Essay Hub is legal and provides educational services in accordance with all applicable laws. Clients receive expert and https://www.zillow.com/profile/oliverwrightt912 professional help, and an https://thefutureofthings.com/11130-essay-writing-service-helps-australian-students-academia/ essay that is up to standard. The tutor may require that the essay topic, style, or format be edited.

Once the writer is ready with his or her essay, the essay help will begin. The essay helper will review the essay, https://habitsofmind.org/author/wolflarsen/ go https://ggmania.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=32619 over structure, correct grammar, punctuation, spelling, and other related issues. The university will provide guidance and the essay helper will review the essay.

Some universities may not allow for a student to self-correct while working on an essay and prefer it to be overseen by a university official. In this case, the essay helper will be very helpful in suggesting alternative methods of approach to solving problems or inaccuracies found within the original version of the assignment. A student may choose to rewrite the essay with suggestions from the essay helper. This https://www.ausgezahlt.de/forum/topic_1322/college_student_tips.html should only be done if the student feels that the essay has been corrected to his or her specific satisfaction. Only after consulting with an academic advisor should the student decide to get essay help.